ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-BIOTECH-HR EUR PEPEPEPEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEPEPEPEP)

Performance

7 ημερών
-0,05%
1 μηνός
-7,93%
3 μηνών
-13,03%
6 μηνών
-14,02%
1 έτους
-24,37%
2 ετών
-1,56%
5 ετών
76,83%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις