ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-WATER-R EUR PEPEPEPE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEPEPEPE)

Performance

7 ημερών
1,55%
1 μηνός
-4,96%
3 μηνών
0,36%
6 μηνών
6,29%
1 έτους
22,64%
2 ετών
25,43%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις