ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-SECURITY-R EUR PEPEPE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEPEPE)

Performance

7 ημερών
0,55%
1 μηνός
-0,97%
3 μηνών
-0,83%
6 μηνών
6,45%
1 έτους
18,20%
2 ετών
29,94%
5 ετών
87,52%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις