ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-HEALTH-R EUR PEPEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEPEP)

Performance

7 ημερών
-0,98%
1 μηνός
-2,78%
3 μηνών
-1,10%
6 μηνών
0,28%
1 έτους
8,76%
2 ετών
10,28%
5 ετών
44,21%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις