ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-HEALTH-HR EUR PEPE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEPE)

Performance

7 ημερών
1,05%
1 μηνός
-4,95%
3 μηνών
-7,50%
6 μηνών
-5,79%
1 έτους
-0,64%
2 ετών
7,46%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις