ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-BIOTECH-HR EUR PEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEP)

Performance

7 ημερών
-1,65%
1 μηνός
-15,12%
3 μηνών
-19,16%
6 μηνών
-21,77%
1 έτους
-28,74%
2 ετών
-7,73%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις