ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-JAPANESE EQUITIES OPP-R EUR PEOE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEOE)

Performance

7 ημερών
1,60%
1 μηνός
1,39%
3 μηνών
1,01%
6 μηνών
7,79%
1 έτους
9,33%
2 ετών
17,62%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις