ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPP.-R USD PEMSRU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEMSRU)

Performance

7 ημερών
-0,50%
1 μηνός
-6,14%
3 μηνών
-4,80%
6 μηνών
-0,71%
1 έτους
-0,14%
2 ετών
34,96%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις