ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) PEIPSE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEIPSE)

Performance

7 ημερών
0,23%
1 μηνός
-2,00%
3 μηνών
-3,97%
6 μηνών
-6,60%
1 έτους
-5,44%
2 ετών
-1,08%
5 ετών
70,45%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις