ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-CLEAN ENERGY-R EUR PEEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEEP)

Performance

7 ημερών
-1,00%
1 μηνός
-7,86%
3 μηνών
-4,12%
6 μηνών
0,76%
1 έτους
-1,33%
2 ετών
40,12%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις