ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - HR EUR PEEJEQ

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEEJEQ)

Performance

7 ημερών
-2,99%
1 μηνός
-11,00%
3 μηνών
-17,35%
6 μηνών
-26,34%
1 έτους
-36,63%
2 ετών
-32,05%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις