ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-ASIAN EQ EX JAPAN-HR EUR PEEJEQ

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEEJEQ)

Performance

7 ημερών
0,91%
1 μηνός
6,17%
3 μηνών
-4,30%
6 μηνών
-9,35%
1 έτους
-15,40%
2 ετών
12,32%
5 ετών
51,47%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις