ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-TIMBER-R EUR PEEEEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEEEEE)

Performance

7 ημερών
-3,40%
1 μηνός
-2,01%
3 μηνών
4,68%
6 μηνών
5,53%
1 έτους
15,82%
2 ετών
38,58%
5 ετών
54,61%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις