ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-SECURITY-R EUR PEEEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEEEE)

Performance

7 ημερών
1,22%
1 μηνός
-0,31%
3 μηνών
-0,17%
6 μηνών
7,16%
1 έτους
18,99%
2 ετών
30,81%
5 ετών
12,57%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις