ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-WATER-R EUR PEASE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PEASE)

Performance

7 ημερών
-2,21%
1 μηνός
-8,47%
3 μηνών
-2,29%
6 μηνών
2,44%
1 έτους
19,74%
2 ετών
23,69%
5 ετών
68,91%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις