ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - SMARTCITY - R EUR PDSE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PDSE)

Performance

7 ημερών
-2,38%
1 μηνός
-8,55%
3 μηνών
-1,91%
6 μηνών
-16,58%
1 έτους
-20,65%
2 ετών
-8,92%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις