ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - SMARTCITY R EUR PDSE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PDSE)

Performance

7 ημερών
0,83%
1 μηνός
0,95%
3 μηνών
-0,89%
6 μηνών
1,35%
1 έτους
9,70%
2 ετών
13,13%
5 ετών
42,78%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις