ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - CHINA INDEX - R EUR PCIRE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PCIRE)

Performance

7 ημερών
-2,04%
1 μηνός
-8,42%
3 μηνών
-17,86%
6 μηνών
-10,31%
1 έτους
-20,00%
2 ετών
-28,42%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις