ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-DIGITAL-R EUR PCEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PCEP)

Performance

7 ημερών
0,48%
1 μηνός
0,77%
3 μηνών
-7,58%
6 μηνών
-7,25%
1 έτους
-2,04%
2 ετών
16,47%
5 ετών
73,39%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις