ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-FAMILY-R EUR PCEEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PCEEP)

Performance

7 ημερών
1,31%
1 μηνός
-3,21%
3 μηνών
-5,49%
6 μηνών
-4,47%
1 έτους
-89,59%
2 ετών
-89,03%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις