ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-GREATER CHINA-R EUR PCEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PCEE)

Performance

7 ημερών
1,33%
1 μηνός
-0,84%
3 μηνών
-13,28%
6 μηνών
-15,84%
1 έτους
-28,47%
2 ετών
9,09%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις