ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-EUR CORPORATE BONDS-RDM EUR PCBEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PCBEE)

Performance

7 ημερών
-0,14%
1 μηνός
-1,52%
3 μηνών
-1,52%
6 μηνών
-3,32%
1 έτους
-3,50%
2 ετών
-2,70%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις