ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-EUR CORPORATE BONDS-R PCBE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PCBE)

Performance

7 ημερών
-0,28%
1 μηνός
-1,49%
3 μηνών
-1,41%
6 μηνών
-3,13%
1 έτους
-3,12%
2 ετών
-1,77%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις