ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - EUR CORPORATE BONDS - R PCB

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PCB)

Performance

7 ημερών
-0,81%
1 μηνός
-3,21%
3 μηνών
-3,16%
6 μηνών
-11,17%
1 έτους
-17,09%
2 ετών
-16,23%
5 ετών
-14,17%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις