ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - PREMIUM BRANDS - R USD PBUP

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBUP)

Performance

7 ημερών
-1,03%
1 μηνός
-8,19%
3 μηνών
-2,50%
6 μηνών
-22,57%
1 έτους
-24,88%
2 ετών
2,73%
5 ετών
0,00%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις