ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD PBUP

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBUP)

Performance

7 ημερών
1,33%
1 μηνός
1,31%
3 μηνών
2,50%
6 μηνών
6,23%
1 έτους
20,49%
2 ετών
45,12%
5 ετών
118,74%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις