ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-PREMIUM BRANDS-R USD PBU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBU)

Performance

7 ημερών
-2,68%
1 μηνός
-7,94%
3 μηνών
-5,44%
6 μηνών
-4,15%
1 έτους
14,02%
2 ετών
44,43%
5 ετών
105,85%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις