ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PRIVATE BANKING (LF) FOF GLOBAL MEGATRENDS PBLFGM

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBLFGM)

Performance

7 ημερών
-1,52%
1 μηνός
-6,16%
3 μηνών
-0,89%
6 μηνών
-11,62%
1 έτους
-16,27%
2 ετών
-2,31%
5 ετών
56,21%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις