ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PBEP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBEP)

Performance

7 ημερών
0,02%
1 μηνός
-0,23%
3 μηνών
3,64%
6 μηνών
9,45%
1 έτους
27,33%
2 ετών
40,43%
5 ετών
103,89%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις