ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-PREMIUM BRANDS-R EUR PBEER

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBEER)

Performance

7 ημερών
-2,73%
1 μηνός
-8,10%
3 μηνών
-3,20%
6 μηνών
-0,28%
1 έτους
22,17%
2 ετών
40,24%
5 ετών
95,06%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις