ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-EUR BONDS-R PBEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBEE)

Performance

7 ημερών
0,23%
1 μηνός
-1,48%
3 μηνών
-1,82%
6 μηνών
-4,45%
1 έτους
-5,68%
2 ετών
-2,81%
5 ετών
6,93%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις