ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF GLOBAL MEDIUM PBDLFGM

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBDLFGM)

Performance

7 ημερών
-0,42%
1 μηνός
-1,86%
3 μηνών
-1,93%
6 μηνών
-1,07%
1 έτους
2,82%
2 ετών
5,12%
5 ετών
17,06%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις