ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND US PBCULFOFBBU

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBCULFOFBBU)

Performance

7 ημερών
-0,95%
1 μηνός
-3,11%
3 μηνών
-1,33%
6 μηνών
1,43%
1 έτους
9,65%
2 ετών
11,53%
5 ετών
29,21%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις