ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL PBCULFOFBBG

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBCULFOFBBG)

Performance

7 ημερών
-0,60%
1 μηνός
-2,38%
3 μηνών
-2,95%
6 μηνών
-1,20%
1 έτους
3,15%
2 ετών
2,51%
5 ετών
15,50%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις