ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PRIVATE BANKING CLASS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND PBCLGGBF

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBCLGGBF)

Performance

7 ημερών
-0,47%
1 μηνός
-1,92%
3 μηνών
-3,77%
6 μηνών
-5,98%
1 έτους
-4,34%
2 ετών
3,63%
5 ετών
86,63%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις