ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PRIVATE BANKING CLASS (LF) GLOBAL BOND FUND PBCLGBF

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBCLGBF)

Performance

7 ημερών
0,03%
1 μηνός
-0,74%
3 μηνών
-0,28%
6 μηνών
-0,90%
1 έτους
-0,36%
2 ετών
-1,58%
5 ετών
3,14%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις