ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PRIVATE BANKING CLASS (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND GLOBAL PBCLFOFBBG

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBCLFOFBBG)

Performance

7 ημερών
-0,56%
1 μηνός
-2,34%
3 μηνών
-2,92%
6 μηνών
-1,16%
1 έτους
3,19%
2 ετών
2,54%
5 ετών
14,73%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις