ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-EUR BONDS-R PBB

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PBB)

Performance

7 ημερών
0,24%
1 μηνός
-2,47%
3 μηνών
-1,72%
6 μηνών
-3,80%
1 έτους
-5,13%
2 ετών
-1,52%
5 ετών
6,74%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις