ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET-AGRICULTURE-R-USD PASET

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PASET)

Performance

7 ημερών
-2,13%
1 μηνός
-5,94%
3 μηνών
-8,77%
6 μηνών
-9,36%
1 έτους
-2,69%
2 ετών
20,02%
5 ετών
50,52%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις