ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME R USD PARFIRU

$ USD
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PARFIRU)

Performance

7 ημερών
-0,03%
1 μηνός
-0,93%
3 μηνών
-1,43%
6 μηνών
-2,73%
1 έτους
-3,17%
2 ετών
-0,40%
5 ετών
8,64%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις