ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U) PAOEU

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PAOEU)

Performance

7 ημερών
-0,40%
1 μηνός
-2,04%
3 μηνών
-3,77%
6 μηνών
-6,06%
1 έτους
-4,20%
2 ετών
2,25%
5 ετών
29,10%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις