ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R) PAOEE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PAOEE)

Performance

7 ημερών
-0,28%
1 μηνός
-0,28%
3 μηνών
-1,05%
6 μηνών
-1,22%
1 έτους
2,10%
2 ετών
2,37%
5 ετών
29,10%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις