ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PALTRE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PALTRE)

Performance

7 ημερών
-0,86%
1 μηνός
-1,93%
3 μηνών
-1,75%
6 μηνών
-1,93%
1 έτους
-0,22%
2 ετών
-1,49%
5 ετών
1,56%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις