ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R) PAEMR

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PAEMR)

Performance

7 ημερών
-1,46%
1 μηνός
-0,59%
3 μηνών
-0,29%
6 μηνών
-0,09%
1 έτους
7,95%
2 ετών
0,71%
5 ετών
19,09%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις