ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I) PAEMI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (PAEMI)

Performance

7 ημερών
-0,27%
1 μηνός
1,50%
3 μηνών
1,78%
6 μηνών
1,64%
1 έτους
10,37%
2 ετών
3,62%
5 ετών
21,64%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις