ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) NNBA

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (NNBA)

Performance

7 ημερών
-0,05%
1 μηνός
3,67%
3 μηνών
2,09%
6 μηνών
3,03%
1 έτους
13,16%
2 ετών
6,32%
5 ετών
66,92%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις