ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

NN (L) GLOBAL BOND OPPORTUNITIES ICH (EUR) NLGBOIE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (NLGBOIE)

Performance

7 ημερών
-0,68%
1 μηνός
-2,04%
3 μηνών
-2,44%
6 μηνών
-3,08%
1 έτους
-0,99%
2 ετών
-0,42%
5 ετών
53,28%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις