ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

NN (L) FIRST CLASS PROTECTION I CAP NLFCPIC

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (NLFCPIC)

Performance

7 ημερών
-1,48%
1 μηνός
-1,65%
3 μηνών
-1,28%
6 μηνών
-0,62%
1 έτους
2,74%
2 ετών
0,22%
5 ετών
53,28%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις