ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

NN L FIRST CLASS PROTECTION ICE NLFCPI

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (NLFCPI)

Performance

7 ημερών
-0,31%
1 μηνός
0,39%
3 μηνών
0,13%
6 μηνών
0,79%
1 έτους
3,50%
2 ετών
0,12%
5 ετών
59,96%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις