ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

NN (L) EUROPEAN REAL ESTATE ICAP (EUR) NLEREIE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (NLEREIE)

Performance

7 ημερών
-3,78%
1 μηνός
-5,59%
3 μηνών
-6,63%
6 μηνών
-5,28%
1 έτους
11,18%
2 ετών
-9,34%
5 ετών
53,28%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις