ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

NN (L) ALTERNATIVE BETA IHCAP (EUR) NLABIE

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (NLABIE)

Performance

7 ημερών
-0,48%
1 μηνός
-1,73%
3 μηνών
-2,52%
6 μηνών
0,08%
1 έτους
3,64%
2 ετών
17,75%
5 ετών
53,28%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις