ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NIFSPB

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (NIFSPB)

Performance

7 ημερών
-0,04%
1 μηνός
-0,18%
3 μηνών
-0,51%
6 μηνών
-1,05%
1 έτους
-1,43%
2 ετών
-2,06%
5 ετών
-4,05%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις