ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NIFSP

EUR
Τελευταία τιμή:
Τιμη Εξαγορας
Τιμή Διαθεσης
Μεταβολή από 1/1
Ενεργητικό
Αρ. Μεριδίων

Ειδήσεις (NIFSP)

Performance

7 ημερών
-0,04%
1 μηνός
-0,18%
3 μηνών
-0,52%
6 μηνών
-1,06%
1 έτους
-1,46%
2 ετών
-2,12%
5 ετών
-4,20%

Προτεινόμενα για εσάς

Αγορές & Επιχειρήσεις